Cennik

Po pierwszym kontakcie z Klientem przeprowadzamy studium wykonalności zlecenia i szacujemy jego potencjalne koszty.

Cena wykonania usługi zależy od złożoności danej sprawy, zakresu, czasu i miejsca realizacji. Zawsze staramy się tak skonfigurować koszty, aby móc skutecznie i efektywnie zrealizować powierzone nam zadanie.

Każdorazowo przedstawiamy Plan Działań, który zawiera prócz zakresu zlecenia, także informację o terminie jego realizacji oraz kosztorys – ważne jest, aby Klient z góry wiedział za co i ile płaci.

Podczas realizacji zlecenia w uzgodnionych terminach kontaktujemy się z Klientem informując go o postępach w pracy.