O nas

Usługi detektywistyczne
Bezpieczeństwo biznesu
Wywiad konkurencyjny

Zespół detektywistyczny B20

Liderem Zespołu Detektywów jest mjr (rez.) Bartosz Orlicz-Rabiega. Pozostałych Detektywów, z uwagę na specyfikę naszej pracy, nie możemy ujawnić.

Biuro detektywistyczne B20, składa się z Zespołu detektywów –  kobiet i mężczyzn – specjalistów posiadających różnorodne, multidyscyplinarne doświadczenie zawodowe i rzadko spotykany zakres wiedzy eksperckiej.

Posiadamy kompetencje pozwalające na prowadzenie wyspecjalizowanych działań oraz uzyskiwanie wiarygodnych, ekskluzywnych informacji.

Umiejętności praktyczne nabywaliśmy pełniąc służbę i pracując w  instytucjach państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne kraju, w biznesie i realizując szereg spraw jako detektywi. 

Nabyte doświadczenie zawodowe sprawia, że równie skutecznie działamy w Polsce jak i za granicą.

Przekłada się ono na zachowanie wysokiej jakości oferowanych usług oraz gwarancję utrzymania pełnej dyskrecji i poufności działań realizowanych na rzecz Zleceniodawców.

W Rejestrze Przedsiębiorców wykonujących działalność regulowaną w zakresie usług detektywistycznych figurujemy pod pozycją nr RD 80/2019.