Oferowane usługi

Katalog usług możemy odpowiednio modelować zgodnie z oczekiwaniami Klienta i naszymi realnymi, zgodnymi z prawem, możliwościami.

WYWIAD KONKURENCYJNY

Wywiad konkurencyjny to ochrona przedsiębiorstwa przed współpracą z nierzetelnymi lub nieuczciwymi kontrahentami, jak również z niewypłacalnymi przedsiębiorcami.

Jego celem jest pozyskanie informacji o stanie majątkowym, ewentualnym zadłużeniu oraz dotychczasowej działalności lub potencjalnych zagrożeniach w kooperacji z przyszłymi lub obecnymi kontrahentami. Dlatego warto sprawdzić ich otoczenie biznesowe.

W jego ramach zajmujemy się m.in.:

 • weryfikacją wiarygodności, historii i reputacji firm oraz osób,
 • weryfikacją podmiotów na potrzeby fuzji i podziałów (pod kątem bezpieczeństwa procesu),
 • czynnościami wokół – upadłościowymi (m.in. działaniami mającymi zapobiegać nieuprawnionemu wyprowadzania majątku z firmy, pozyskiwanie i analiza informacji na rzecz wierzycieli),
 • ustaleniem faktycznej kondycji podmiotów gospodarczych, w tym sprawdzeń w toku postępowań odszkodowawczych,
 • śledztwami korporacyjnymi- wykrywanie przestępstw menadżerskich i nadużyć pracowniczych,
 • analizą wiarygodności partnerów biznesowych,
 • identyfikacją przyczyn utraty kontroli nad danymi i zapobieganiem utraty informacji o strategicznym znaczeniu dla firmy,
 • pozyskaniem informacji zwiększających konkurencyjność firmy,
 • ustaleniem występujących obszarów zagrożeń dla otoczenia biznesowego firmy, w tym związanych z tzw. wrogimi przejęciami lub działaniami mającymi na celu zdyskredytowanie lub podważenia wiarygodności biznesowej podmiotu lub jego kierowniczych gremiów/właścicieli,
 • weryfikacją kontrahentów/partnerów biznesowych.

PRZECIWDZIAŁANIE NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI

Weryfikacja czy działania konkurencji są zgodne z prawem, praktykami biznesowymi i czy nie zagrażają interesom Twoim i Twoich klientów.

Możemy do nich zaliczyć:

 • wprowadzające w błąd co do oznaczenia przedsiębiorstwa,
 • fałszerstwo lub oszustwo przy oznaczeniu pochodzenia geograficznego towarów lub usług,
 • naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa,
 • nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy,
 • pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie,
 • utrudnianie dostępu do rynku,
 • nieuczciwa lub zakazana reklama, itp.

VIP-SECURITY

 • Ochrona bezpośrednia, w tym Ochrona Premium VIP, w kraju i za granicą.
 • Travel Security – ochrona krajowych i zagranicznych podróży biznesowych – indywidualnych i grupowych.
 • Zabezpieczenie imprez, w tym firmowych

OBSERWACJA OSÓB, MIENIA I OBIEKTÓW

Jeżeli masz wątpliwości co do wierności Twojego partnera lub lojalności wspólnika czy pracownika, obawiasz się, że Twoje dziecko może spotykać się z nieodpowiednimi osobami, dostarczymy Tobie informacji o:

 • aktualnym miejscu pobytu,
 • miejscu pracy,
 • środowisku, stylu i sposobie życia,
 • rozkładzie dnia,
 • kontaktach towarzyskich,
 • relacjach damsko-męskich,
 • hobby, nałogach i uzależnieniach.

USTALENIA ADRESOWE I MIENIA

Istotnym elementem tego ustalenia jest weryfikacja miejsca pobytu, zamieszkania np. kochanków, dłużników lub ich miejsca pracy. W jego ramach weryfikujemy także miejsce postoju samochodu, jachtu lub innego mienia ruchomego i nieruchomego.

Zakres:

 • Weryfikacja miejsca zamieszkania lub zameldowania
 • Weryfikacja miejsca przebywania dłużników
 • Weryfikacja miejsca pracy
 • Weryfikacja miejsca prowadzenia działalności gospodarczej
 • Weryfikacja adresu korespondencyjnego
 • Weryfikacja lokalizacji ruchomości i nieruchomości

POSZUKIWANIE OSÓB I MIENIA

Realizujemy poszukiwania:

 • mienia skradzionego,
 • mienia ruchomego i nieruchomości należących do dłużników,
 • mienia ukrytego przed zajęciem,
 • krewnych,
 • dłużników.

W ich ramach dążymy do:

 • ustalenia okoliczności i przyczyn zaginięcia,
 • odnalezienia świadków zdarzenia,
 • odnalezienia sprawców porwania,
 • odnalezienia osoby poszukiwanej.

WYWIAD ŚRODOWISKOWY

Materiały pozyskane podczas wywiadu środowiskowego pozwolą Tobie na weryfikację kwalifikacji opisanych w CV przez Twojego przyszłego pracownika lub sprawdzenie wierności Twojego partnera, a także namierzenie stalkera. Również w przypadku porwań, zaginięć czy oszustw wywiad środowiskowy jest sposobem, dzięki któremu Detektywi potrafią odtworzyć wiele istotnych informacji.

W ramach prowadzonych czynności pozyskujemy informacje o osobie, dotyczące m. in. jej:

 • miejsca zamieszkania,
 • wykonywanego zawodu,
 • stanu zdrowia,
 • trybu życia,
 • statusu społeczno-ekonomicznego,
 • relacji damsko-męskich,
 • hobby, nałogów i uzależnień,
 • kontaktów biznesowych oraz prywatnych

USŁUGI SPECJALISTYCZNE

 • Badania kontrinwigilacyjne (pomieszczenia, telefony, komputery, samochody) i inne badania techniczne neutralizujące ryzyko ujawnienia tajemnic firmowych.
 • Odzyskiwanie danych z telefonów i komputerów.
 • Przeciwdziałanie inwigilacji poprzez tworzenie technicznych systemów bezpieczeństwa – m.in. urządzenia antypodsłuchowe, klatki Faradaya, tzw. kabiny ciszy.

NIEWIERNOŚĆ MAŁŻEŃSKA I PARTNERSKA

Detektywi zweryfikują Twoje podejrzenia, a zebrany przez nich materiał dowodowy będzie wiarygodnym materiałem podczas rozprawy rozwodowej, przy podziale majątku lub ustalaniu opieki nad dziećmi.

Pamiętaj, że żądając rozwodu z orzeczeniem o winie Twojego partnera, potrzebujesz wiarygodnych i rzetelnych dowodów, których Sąd nie będzie w stanie podważyć.

B20 profesjonalnie przygotuje dokumentację zdjęciową oraz audio-wizualną, a także ustali m.in.:

 • harmonogram dni partnera,
 • źródła utrzymania,
 • ukryte składniki majątkowe,
 • dane adresowe kochanków.
Zadzwoń już teraz
i

umów się na BEZPŁATNĄ konsultację